Ejja nħarsu lejn fatti fuq il-post:Il-biċċa l-kbira jekk mhux l-art kollha abitata mill-Kurdi huma territorju Sirjan li laqgħu lill-Kurdi li ħarbu mill-exterminazzjoni Torka bl-istess mod kif Sirja Magna laqgħet lill-Armeni sterminati brutalment mill-istess nazzjonaliżmu Nazista Tork.

Iż-żoni li kienu abitati mill-Kurdi, mhumiex purament Kurdi u    m’għandhom l-ebda kontinwità ġeografika dawn huma, Al-Hasaka, Manbij u Ein-El-Arab Dan huwa differenti mill-każijiet ta ‘art Kurda fit-Turkija, l-Iraq u l-Iran.

L-istess territorji għandhom popolazzjoni mħallta ta ‘Għarab u Kurdi.

Ghalhekk hafna Kurdi mahrubu talbu Ic-ċittadinanza Sirjana, li l-awtoritajiet Sirjani tawha lil kważi 250,000 Kurdi sentejn ilu bħala parti mir-riforma li l-Punent, bħala l-għadu permanenti tagħna, għadu jagħti servizz tax-xufftejn.

. Il-gvern Sirjan, kif il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Sirjan riċentement   iddikjara li l-abitanti ta ‘dawk iż-żoni huma ċittadini Sirjani u l-istat jappoġġjahom u jagħtihom flus, ikel u armi.

Il-Forzi tal-Ajru Sirjani waqfu jipproteġuhom biss meta l-koalizzjoni Amerikana bdiet tattakka lill ISIL biex tevita ġlied bejn iż-żewġ forzi tal-ajru. Il-partit Demokratiku Kurdu Sirjan, il-mexxej ta ‘din l-Awtonomija tal-Kurdi qatt ma talab is-sospensjoni mis-Sirja. Imma l-Ġermaniżi kolonjali Marxisti jridu li dawn jinqatgħu!

Anke l-midja tal-Punent irrepetiet li t-Turkija u l-kbarat tal-Kurdistan fl-Iraq wiegħed lill-partit Demokratiku Kurdu Sirjan li: Jekk tiddikjara l-qsim mis-Sirja, aħna nwaqqfu l-gwerra tal-ISIS kontra Ain El-Arab «Kubani».

Ħafna mill-Kurdi Sirjani mhumiex favur dik l-Awtonomija u huma membri fil-parlament Sirjan.

Biex imorru lura għas-snin 1980 il-Kurdi kienu madwar 40 fil-mija tal-parlament Sirjan. Issa huma 10 fil-mija waqt li n-numru tagħhom huwa inqas minn dak il-persentaġġ.

Il-Punent qed ikompli bl-istess pjan kolonjali Sykes-Picot għall-frammentazzjoni ta ’Patrija Għarbija. Issa l-frammentazzjoni qehda taħt is-superviżjoni tal-kapitaliżmu fl-era tal-Globaliżmu.

In-nazzjon Kurd  huwa stat ta’fatt, imma in-Nazzjon Lhudi  huwa pretensjoni. Art ta Nazzjon Kurd  huwa fatt, iżda l-Palestina, hija art Għarbija. Misruqa. Jekk hemm Alla speċjali li wiegħed lil-Lhud, li serqu l-Palestina, mhuwiex Alla tagħna.

Il-Kurdi għandhom id-dritt għall-awtodeterminazzjoni, għaliex l-art hija tagħhom. Sakemm l-Ewropej ikunu ġenerużi biżżejjed sal-punt li «jiġġieldu» biex joħolqu stat Kurd artifiċjali  u Zionist fis-Sirja, il-Ġermanja hija akbar mis-Sirja u l-Bavarja hemm ħafna Lhud.

Issa, biex nirrepeti, il-Punent kien u għadu qed jimmira lejn Patrija Għarbija. Sfortunatament, m’hemm l-ebda jew ftit differenza fil-Punent bejn: ix-xellug, il-lemin, akkademiku u politiku.  Iżda biex insemmi tnejn:

Wiehed: L-aġent akkademiku u l-intelliġenza Brittaniku Lhudi Bernard Lewis qatta ‘kważi seklu jippjana u jagħti pariri għall-frammentazzjoni ta’ Patrija Għarbija.

Tnejn: John Gjaltung, l-akkademiku u ex-xellug tan-Norveġja (mill-Iskola tad-Dipendenza) reċentement argumenta dwar iż-żarmar tas-Sirja f’ħames entitajiet fuq bażi settarja u reliġjuża!

Wara dawk id-delitti kollha tal-Punent, aħna żbaljati meta  nghidu

Punent: l-ewwel u l-għadu dirett tagħna?

Lejn Għaqda u s-sovranità tas-Sirja!

Kontra s-Sanzjonijiet tal-UE fis-Sirja!

Adel Samara